con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

10 m

Tavla LS10 - LASERSCORE  Gen 1

Världens första lasermätande tavla för 10 m luftgevär eller pistol och 50 m gevär.LS10_Target_Monitor-2.jpg

Tredubbel infraröd (ofarlig) lasermätning

Mätning i tavlans plan (inget parallaxfel)

Sensationell mätnoggrannhet (ca 17 tusendels mm)

Världsomfattande patentansökan

ISSF certifierad fas 1 - 3

Kontaktfri mätning av kulans position

Ringa underhåll

Integrerad belysning tillval

Skott verifiering (pappersremsa) tillval

Broschyr LASERSCORE.

Broschyr Laserscore med tillbehör.

Tavla HS10 HYBRIDSCORE

Tavla för 10 m luftgevär eller pistol och 50 m gevär.

 • HS10 har inbyggd LED belysning för 10 m.
 • HS10 har två lasersystem riktade uppåt med avkännare i tavlans övre del. Lasermätningen täcker gevärstavlans ringar och hela pistoltavlans svarta prick. Resten av tavlan dvs. den vita delen detekteras med hjälp av 5 st. mikrofoner. Ingen ljudkammare behövs!
 • Träff i tavelramen detekteras av en mikrofon riktad mot tavlans frontplåt. Markering av träff utanför tavlan i tavelramen är en stor fördel ur rättvisesynpunkt (bom markeras). Gäller även om tavlan används för 50 m.
 • HS10 har väderskyddad elektronik och kan därför användas för 50 m utomhus (om den förses med skyddsplåt).
 • HS10 har inga rörliga delar i tavlan.
 • Nära Underhållsfri, gummiband eller pappersremsa behövs inte.
 • HS10 är godkänd av ISSF.

Länk till katalog 10 m

Dina rimligaste och grundläggande krav på en
10 m bana uppfyller vi naturligtvis:

 1. Utrustningen skall vara godkänd av ISSF (International Shooting Sport Federation).
 2. Utrustningen skall vara förberedd för att kunna ansluta skrivare vid varje skytt.
 3. Vid varje skjutplats skall finnas en manöverenhet med 1,8 m anslutningskabel för inställning av monitorns zoomläge, val av skjutprogram m.m. samt övergång till match från provskott.
 4. Tillgång till service och underhåll i Sverige.
 
   

© SIUS / Miatron AB | | info "snabela" sius.se