con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

25/50 m

Tavla HS25/50 HYBRIDSCORE

S25_50KK.jpgTavlan HS25/50 används vid 25 m pistolbana eller 50 m gevär och pistol med .22 ammunition.

Vid skytte med grövre kalibrer än .22 ex. 9 mm pistol på 25 m erfodras en förstärkt frontram.


Precisionen på mätutrustningen uppfyller ISSF krav för världsrekord och olympiska rekord.


Tavlan HS25/50 detekterar träff inom ytan 510 x 510 mm.

Tavlan saknar gummiband och naturligtvis drivmotorer.

 Länk till katalog 25/50 m.

Dina rimligaste och grundläggande krav på en
25/50 m bana uppfyller vi naturligtvis:

Utrustningen skall vara godkänd av ISSF (International Shooting Sport Federation).

Utrustningen skall vara förberedd för att kunna ansluta skrivare vid varje skytt.

Vid varje skjutplats skall finnas en manöverenhet med 1,8 m anslutningskabel för inställning av monitorns zoomläge, val av skjutprogram m.m. samt övergång till match från provskott.

Tillgång till service och underhåll i Sverige.

 
   

© SIUS / Miatron AB | | info "snabela" sius.se