con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

300 m

Tavla S310

Tavlan S310-LON används för 300 m bana eller 80 m löpande älgbanor.
Tavlorna för 300 m är kontrollerade och godkända av utomstående instans (ISSF) beträffande bland annat mätnoggrannhet och säkerhet/kvalité. IMG_2960.JPG
Tavlan S310 detekterar träff inom ytan 1330 x 1330 mm.
Tavlan är uppbyggd som en ljudkammare, som består av två uppspända gummidukar.

En mikroprocessor beräknar kulans träffläge med hjälp av tidsdifferensen mellan de olika sensorernas indikering av tryckvågen och åskådliggör det exakta träffläget på skyttens bildskärm.

Länk till katalog 300 m.

 

Dina rimligaste och grundläggande krav på en 300 m bana uppfyller vi naturligtvis: 

  1. Utrustningen skall vara godkänd av ISSF (International Shooting Sport Federation).
  2. Bomskottsensorer skall anslutas till respektive skytts kontrollenhet, för att indikera bomskott och skott på fel tavla.
  3. Utrustningen skall vara förberedd för att kunna ansluta skrivare vid varje skytt.
  4. Vid varje skjutplats skall finnas en manöverenhet med 1,8 m anslutningskabel för inställning av monitorns zoomläge, val av skjutprogram m.m. samt övergång till match från provskott.
  5. Skytten skall ha tillgång till fältskyttefigurer anpassade till 300m avstånd via skyttens kontrollenhet.
  6. Tillgång till service och underhåll i Sverige.

    109-0929_IMG-LP-Inbj-2009-2.jpg
 
   

© SIUS / Miatron AB | | info "snabela" sius.se