con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Älgbanor

Markeringsutrustning för löpande älgbanor

Anatomiskt träffområde ger fler träff - Jägarnas favorit

 

Jägare föredrar det Svensk/Schweiziska fabrikatet Sius Ascor. Vid träning inför älgjakten har en jägare nästan 10% störretraffomrade_alg.jpg träffområde vid träning på Sius Ascor jämfört med andra fabrikat som icke markerar träff inom det anatomiska träffområdet.

 

I vårt system skjuter du mot den vänster- och högergående älgens hela träffområde (hela det asymmetriska träffområdet), oberoende av om du har en siames/dubbelälg eller två separata älgfigurer. Enkelälgen visas alltid på skyttarnas och skjutledarens bildskärmar.

 

Svenska Jägarförbundet har framfört krav för hur träff- och poängberäkning skall ske vilket innebär att hela det asymmetriska träffområdet skall träffberäknas. Se bilden till höger.


_MG_1304.jpg
Den akustiska mättavlan, som detekterar träffen, placeras på vagnen. Mätutrustningens precision och tillförlitlighet på uppfyller ISSF krav för världsrekord och olympiska rekord. Detta uppfyller bara vårt system!Mättavlan kan även förses med riktprick för inskjutning. Träffbildsskytte enligt jägarprovet ingår i mjukvaran. Träffbildens storlek anges på bildskärmen i mm.

 

Våra bildskärmar är stora och tydliga, du väljer själv storleken, finns från 9" och uppåt antingen konventionell modell eller en platt skärm.enkoping_MG3945.jpgVår bomskottindikator känner av om skytten bommar tavlan. Bommar skytten hela tavlan sätts automatiskt in en bom i protokollet och på bildskärmen. Denna mycket angelägna finess finns bara hos vårt system! Bomskottsindikatorn ersätter manuell tryckning på kontrollenheten för inmatning av ett bomskott i skjutprotokollet. Dessutom snabbar en skottsensor upp verksamheten vid skjutbanan genom att ett bomskott omgående registreras utan vidare diskussion.Djurfigurer finns inlagda i vårt system för både jakt och sportskyttarnas behov.
På kort tid har vårt system för jaktskytte installerats vid många jakt- och sportskytteklubbar, se vår Referenslista.Läs gärna vad som skrivs om systemet i Svenska Jägareförbundets tidning, Svensk Jakt nr 11, 2005 sidan 88-90

 

Kortfattad beskrivning för löpande älgbana

Mättavlan S310 detekterar träff inom ytan 133 x 133 cm. Alternativt används mättavlan S110 som detekterar träff inom ytan 100 x 100 cm. Mättavlan S310 väger 41 kg och S110 väger 27 kg.
Systemet består i grundutförandet av tre bildskärmar, en vid varje skjutplats och en vid skjutledaren. Kontrollenheten och ev. skrivare placeras vid skjutledaren. Bildskärmar finns från 10″ till 19″.


Kontrollenhetens mjukvara innehåller samtliga skyttegrenars tavlor, figurer och avstånd. För att underlätta för användarna finns filter som används på så sätt att bara aktuella figurer och discipliner blir lätt tillgängliga.

Träffbildsskytte enligt jägarprovet ingår i mjukvaran. Träffbildens storlek framgår på monitorn och anges i mm.

 

Den dubbla älgfiguren placeras framför tavelramen med den akustiska mätutrustningen. S110_Tvaa-figurer_MG_6515-2.JPG

Alternativt en mättavla för en vänstergående och en för den högergående älgfiguren.

 
   

© SIUS / Miatron AB | | info "snabela" sius.se