con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Dokumentation Sport

Lon Dongel

Beskrivning för installation av Lon-Dongeln till din PC.

Lon Dongeln ger skjutledaren möjlighet att kommunicera på nätverket mellan skjutplaser och tavlorna. 

 

Läs mer»

Nedaladdning av drivrutin till din PC från tillverkaren av XLON DONGELNS hemsida.

Nedladdning av drivrutin»

 

Sius Data

Installation och konfigurering av SiusData i skjutledarens PC.
Sius Data är ett program för kommunikation med skyttarnas kontrollenheter, för insamling av skottdata samt import och export av skjutlagslistor och resultat till ett resultat-hanteringsprogram.

 Läs mer»

 

Sius View

Installation och konfigurering av Sius View. Inställningar och tips för att få ut det bästa när du vill visa skyttarnas tavlor med en projektor ansluten till en PC, exempelvis i ett angränsande rum vid skjuthallen.

 Läs mer»

 

Inställning av Sius View»

Lon Organizer

Installation av programmet Lon Organizer. Programmet används för att uppdatera programvaran i kontrollenheterna och för att få en överblick över de till nätverket anslutana tavlorna och kontrollenheterna.

Läs mer»

 

Inställning av kontrollenheterna

Innan banan kan tas i drift måste man ställa in resp. ban nummer i varje skytts kontrollenhet. Beskrivning över hur tavlans nummer ställs in på kontrollenheten.

 Läs mer»

 

 


Registrering av skyttar i
Sius Data.

Det finns två sätt för att registrera skyttar för användande i SiusData, ett som används vid träning för att få namn på utskrift och ev. kontrollremsa och ett vid tävling.

 Läs mer»

 

Använd Sius Data vid klubbträning eller klubbtävling

Instruktion för att använda Sius Data vid träning eller klubbtävling.

Läs mer»

 

Använd Sius Data vid tävling

Instruktion som förklarar hu du använder Sius Data vid tävling.

 Läs mer»

 


Handbok kontrollenhet

Användarhandledning för kontrollenheten CU941.

Användarhandledningen beskriver kontrollenhetens funktioner.

Läs mer»

 

Drifthandbok

Svårläst men en ny version är på väg.

 Läs mer»

 

Bilaga till drifthandboken

Bilagan tar upp de figurer tavlor etc som finns i systemet. Ny version är under utarbetning. 

Läs mer»

 


Tipsa en vän

 
   

© SIUS / Miatron AB | | info "snabela" sius.se