con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Nyheter Sport

För Er information

Karl Olsson Shooting Sport säljer åt oss våra tavlor för hemmaträning

typ SIUS LANE!

Ny LASERMÄTANDE 25 och 50m tavla - LS25/50 LASERSCORE

 • Sensationell hög noggrannhet genom lasermätning över hela ytan.
 • Tavlan har integrerad diodsignalering för 25 m skytte.
 • Kontaktfri mätning av projektilen 160 gånger per msek.
 • Ingen gummirulle inga rörliga mekaniska delar designad för utomhusbruk..

SIUS RANK med On - Line visning

Sius Rank med on-line visning med samma professionalitet som vid alla ISSF tävlingar.

Länken till din tävling lägger du upp på din klubbs hemsida. På så sätt som du ser nedan.

Med On- Line visning menar vi i princip omedelbar visning av skottresultatet!

Visningsprogrammet finns i två valbara format en för PC och en anpassad för bärbara enheter.

Sius Rank är ett program för ranking och hantering av anmälningar, skjutlag, administration före och efter tävling, etc. Programmet är lätt att använda. Och används naturligtvis för utskrifter av alla listor och protokoll.

SIUS RANK Licensen är gratis!

Pris för on-line visning får du genom en förfrågan. Priset är mycket attraktivt för att alla klubbar skall ha råd att visa sina tävlingar on-line och hantera tävlingarna.

Ett enkelt exempel på tävling på vår visningssida där du trängs med alla tävlingar som OS, world cup, osv..., klicka här.

Med andra ord marknadens allra bästa On- Line  visnings- och rankningsprogram.

DM-TEST-STOCKUMLA-SKYTTE.jpg

- SIUS BTS LIGHT - "Ballistic Test System"

SIUS BTS LIGHT är ett utvärderingsprogram ovärderligt inför ammunition- eller vapeninköp.

SIUS BTS LIGHT har ett mindre antal funktioner än PRO modellen, men är tillräcklig för de flesta ändamål.

I nedanstående exempel har vi provat ammunition för ett korthållsgevär.

Provet utfördes i en skottstol med tavlan Laserscore LS10 på ett avstånd av 50 m. SIUS BTS LIGHT versionens ena utskriftsmöjlighet av 5 visas nedan. SIUS BTS kan användas till alla våra tavlor. Priset på SIUS BTS LIGHT är överkomligt för en klubb med lite ambitioner eller en ammunition/vapenförsäljare.

SIUS BTS LIGHT säljs antingen separat med eller utan PC till befintlig tavla eller i kombination med någon av våra lasermätande tavlor med en noggrannhet upp mot tusendelen; HS10, HS25/50 eller LS10.

För längre avstånd runt 80 - 300 m gärna med vår tavla ACUSTICSCORE S101 med automatisk framdragning av ett band över ljudkammaren.

39_1-2.jpg

46_1.jpg

 

 

Sius Rank

Sius Rank ”Scandinavia” med on-line visning med samma professionalitet som vid alla ISSF tävlingar. Länken till din tävling lägger du upp på din klubbs hemsida. Med On- Line visning menar vi i princip omedelbar visning av skottresultatet! Visningsprogrammet finns i två valbara format en för PC och en anpassad för bärbara enheter. Sius Rank Scandinavia är ett program för ranking och hantering av anmälningar, skjutlag, administration före och efter tävling, etc. Programmet är lätt att använda. Och används naturligtvis för utskrifter av alla listor och protokoll. Priset är mycket attraktivt för att alla klubbar skall ha råd att visa sina tävlingar on-line och hantera tävlingarna. Ett enkelt exempel på tävling på vår visningssida där du trängs med alla tävlingar som OS, World cup, osv. Med andra ord marknadens allra bästa On- Line visnings- och rankningsprogram. Licenskostnaden är mycket attraktiv.


KF 50  -  kulfång för 50 m  för tavlorna HS10 och LS10

KF50-2.jpg

Bilden visar kulfång typ KF 50 med skyddsplåt, tavelhållare, bottenfäste och kulfång med utlopp för blyuppsamlingskärl.

       Kulfång KF50 för 50 m gevär (.22 LR) passar tavla HS10 och LS10.
Kulfång KF 50 består av:

      Skyddsplåt i 4 mm HARDOX kvalité, med fästen för försättstavla med riktprick i PVC material samt skyddsduk.

      Tavelhållare (”låda”) för montage av tavlan.

      Montagekonsol (bottenplatta).

      Kulfång med ”utlopp” för blyrester till exempelvis ett uppsamlingskärl som beställaren tillhandahåller.

      Försättstavla i PVC material med riktprick för 50 m gevär.

      Regnsskydd i 4 mm naturgummiduk med hållare (ram) för baksidan av skyddsplåten.

      Skyddsduk i 4 mm naturgummiduk med hållare (ramar) för kulfångets framsida.

Pris inklusive moms exklusive frakt 4 500 kr/st.

Priset reduceras när befintlig skyddsplåt och tavelhållare utnyttjas!

Detta är en ojämförligt mycket attraktivare lösning än gummigranulat i en låda. Blyresterna tas om hand mycket lättare i ovanstående kulfångs uppsamlingskärl.

OBS!

Befintliga montagehål i en betongmur eller liknande kan med fördel förses med ovanstående kulfång. Skyddsplåtens storlek kan enkelt anpassas.


KF 25/50  -  kulfång för 25 och 50 m  för tavlA HS25/50

KF25_2.jpgIMG_1122_FRK.jpgBilden
Den vänstra bilden visar kulfång typ KF 25/50 med skyddsplåt för
50 m gevär och pistol, tavla HS25/50, bottenfäste och kulfång med
utlopp för blyuppsamlingskärl (utmynnar under bänken).
Den högra bilden visar kulfång typ KF 25/50 med splitterskydd i trämaterial, skyddsplåt för 25 m pistol, tavla HS25/50, bottenfäste och kulfång med
utlopp för blyuppsamlingskärl (utmynnar under bänken).

    

Kulfång KF25/50 för 25 m pistol (.22 LR och 9 mm) med tavla HS25/50.
Kulfång KF 25/50 består av:

      Skyddsplåt i 4 mm HARDOX kvalité (högra bilden).

      45 mm tjockt splitterskydd (högra bilden).

      Montagekonsol (bottenplatta) med fäste för tavlan HS25/50.

      Kulfång med ”utlopp” för blyrester till exempelvis ett uppsamlingskärl som beställaren tillhandahåller.

Pris inklusive moms exklusive frakt 6 500 kr/st.

Detta är en ojämförligt mycket attraktivare lösning än gummigranulat i en låda. Blyresterna tas om hand mycket lättare i ovanstående kulfångs uppsamlingskärl.

      

Kulfång KF25/50 för 50 m gevär och 50 m pistol (.22 LR) med tavla HS25/50.
Kulfång KF 25/50 består av:

      Montagekonsol (bottenplatta) med fäste för tavlan HS25/50.

      Kulfång med ”utlopp” för blyrester till exempelvis ett uppsamlingskärl som beställaren tillhandahåller.

Pris inklusive moms exklusive frakt 4 500 kr/st.

Priset reduceras när befintlig skyddsplåt och tavelhållare utnyttjas!

Detta är en ojämförligt mycket attraktivare lösning än gummigranulat i en låda. Blyresterna tas om hand mycket lättare i ovanstående kulfångs uppsamlingskärl.


SIUS LIVE

för att visa tävlingar, stora som små, Live på internet

Du har nu möjlighet att visa alla klubbens tävlingar eller träningar live via internet, med vårt nya program Sius Live.


Sius Live är ett helt nyutvecklat program, med tanke på att den som följer tävlingen antingen på internet via sin PC eller med hjälp av någon av våra appar för de tre större operativsystemen till s.k. smartphones skall få ett riktigt on line program med skalenliga tavlor och sorterbara resultat efter eget önskemål. Apparna har inte samma möjligheter som internetvisningen till PC.

Vid varje träningskväll kan du enkelt ansluta din bana och de som önskar följa din träning kan enkelt ta del av klubbens och dina resultat skott för skott med minimal tidsfördröjning. Går inte att jämföra med andra program som du har sett. Detta är verklig live on line.

Du köper/hyr programvaran inklusive hemsida av oss och har därmed full tillgång till programmets alla

finesser.

Se även:  live.sius.se

Programmet klarar stora såväl som små tävlingar och rekommenderas verkligen.


App för SIUS LIVE till din mobil

För att på bästa sätt följa tävlingarna LIVE från din mobil rekommenderar vi att du laddar ner vår gratis app för resp. operativsystem.

Skaffa SIUS Live för dina mobila enheter!

Get it on Google Play Get it on Appland SIUS Live - MIATRON AB


Kommer mer!

SIUS utvecklar ett nytt resultathanteringsprogram

För alla de som vill ersätta SHOOTER programmet har vi nu startat utvecklingen av ett komplement som med sin enkelhet skall konkurrera med SHOOTER och Sius Rank (med flera...) för alla inhemska tävlingar i Sverige, Norge och Danmark. Programmet saknar alla finesser som utmärker Sius Rank. Dvs kravet på programmet har varit enkelhet och användarvänlighet. Till hösten skall programmet vara tillgängligt.

Sius Rank

Sius Rank ”Scandinavia” med on-line visning med samma professionalitet som vid alla ISSF tävlingar. Länken till din tävling lägger du upp på din klubbs hemsida. Med On- Line visning menar vi i princip omedelbar visning av skottresultatet! Visningsprogrammet finns i två valbara format en för PC och en anpassad för bärbara enheter. Sius Rank Scandinavia är ett program för ranking och hantering av anmälningar, skjutlag, administration före och efter tävling, etc. Programmet är lätt att använda. Och används naturligtvis för utskrifter av alla listor och protokoll. Priset är mycket attraktivt för att alla klubbar skall ha råd att visa sina tävlingar on-line och hantera tävlingarna. Ett enkelt exempel på tävling på vår visningssida där du trängs med alla tävlingar som OS, World cup, osv. Med andra ord marknadens allra bästa On- Line visnings- och rankningsprogram. Licenskostnaden är mycket attraktiv.

Programmet SIUS Print +

Sius Print + är en programvara som erbjuder utskrift av skjutprotokoll snabbt och automatiskt.

En enkel PC med programmet Sius Print + anslutet till LON bussen ger möjlighet till utskrift av skjutprotokollet när skytten har avslutat sitt skjutprogram. Kräver ingen skjutledare utan skytten loggar in med sitt medlemsnummer via kontrollenheten.

Programmet innehåller även en flexibel och anpassningsbar funktion för att under skjutningen visa ex. 10 tavlor via en projektor.

SIUS BTS Light

Programvara för test av ammunition och vapen

Sius presenterar en viktig nyhet som innebär att skyttar och föreningar kan provskjuta ammunition och gevär professionellt hemma i sin klubblokal i stället för att åka långa sträckor inom eller utomlands för provskjutning.

Programvaran kallas BTS Light och installeras i en PC. Tavlan som man skjuter på är sedan den befintliga tavlan. Programmet är oberoende av avstånd och inställning för utvärdering finns för 10, 50 och upp till 300 m. Exempel på utskrifter från en av våra lyckligare användare... av SIUS DEDP Light:

Utskriftsexempel från BTS Light:

Exempel 1

Exempel 2


Vi refererar till officiell ISSF dokumentation från februari 2013:

 

http://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=1784

 

Vi vill inte bara påvisa att alla våra nya tavlor är godkända, utan också att antalet leverantörer för 50 m tavlor minskat dramatiskt. Detta på grund av att de misslyckats i noggrannhetstesterna.


Underhåll av 300 m tavlan

Oberoende av fabrikat är underhållet av den akustiska tavlan mycket viktigt. Vi vill därför påpeka att det ändlösa bandet skall dras fram efter varje tävlingsdag (som ex. SM tävlingar) minst 3 dm samt att huvudramens gummidukar skall klippas ur enligt underhållsmanualen sid 18. Se underhåll tavla S150.

Våra ändlösa gummiband är tillverkade av det mjukaste och bästa naturgummimaterial som finns tillgängligt. Se under flik reservdelar. Skytte med lätta kulor med hög hastighet kräver ett fullgott underhåll.

HYBRIDSCORE HS10

Vi introducerar nu HYBRIDSCORE HS10, tavlan som lånat lasertekniken från LASERSCORE LS10 och akustiken från vår akustiska tavla S10. Tavlan uppfyller de krav som ställs på en modern markeringsutrustning. Prismässigt hamnar HS10 lägre än LS10 på grund av att LS 10 blir vår top of the line produkt för 10 m och kommer att användas flitigt på världscup tävlingar och OS framöver. HS10 blir tavlan som köps av skyttar för enkel träning och klubbar på nationell nivå. Trots detta är naturligtvis HS 10 godkänd av ISSF!

ü  HS10 har inbyggd LED belysning för 10 m.

ü  HS10 har två lasersystem riktade uppåt med avkännare i tavlans övre del. Lasermätningen täcker gevärstavlans ringar och hela pistoltavlans svarta prick. Resten av tavlan dvs. den vita delen detekteras med hjälp av 5 st. mikrofoner. Ingen ljudkammare behövs!

ü  Träff i tavelramen detekteras av en mikrofon riktad mot tavlans frontplåt. Markering av träff utanför tavlan i tavelramen är en stor fördel ur rättvisesynpunkt (bom markeras). Gäller även om tavlan används för 50 m.

ü  HS10 kan fås med display (i tavlans övre del synlig från 10 m för publik och skytt).

ü  HS10 har väderskyddad elektronik och kan därför användas för 50 m utomhus (om den förses med skyddsplåt).

ü  HS10 har inga rörliga delar i tavlan.

ü  Underhållsfri, gummiband och pappersremsa behövs inte.

ü  HS10 godkänns av ISSF.

ü  HS10 är mycket konkurrenskraftigt prissatt bl.a. för att tavlan skall kunna köpas av mindre klubbar och föreningar, men även för träning hemma.

HS10 kan användas:

Alternativ  1.        Tavla med display som fristående träningstavla ingen utrustning behövs vid skytten.
                           För 10 m luftgevär eller pistol. Anslut till nätspänning, skjut!

Alternativ  2.        SIUS LANE med tavla med eller utan display för anslutning till din egen PC. För 10 m luft eller 50 m gevär.

Alternativ  3.        SA 941 komplett med tavla och skjutplats utrustning från 2 till .. säg 120 banor.

Vi presenterar:

 

En sensationell nyhet för träning

med luftgevär och -pistol samt korthåll gevär.

 

Tavlan med många möjligheter

 

- en tavla med integrerad display
(kontrollenhet och monitor behövs inte)

 

 

- flera tavlor sammankopplade, för den mindre klubben

 

... allt är möjligt !

Tavelhiss för LASERSCORE 10 och 15 m

Vid skytte i tre ställningar med luftgevär 10 m eller kh-gevär (.22LR) 15 m, dvs liggande, knä och stående, är vår nya tavelhiss med automatisk positionering för varje ställning en suverän tillgång.

Tavelhissen är ansluten till nätverket och kan manövreras antingen från fjärrkontrollen eller helt automatiskt.

 
 • Tavelhiss för 3 ställningar, integrerad i LON nätverket
 • Belysning och kulfång 10 m integrerat i tavlan
 • Inga gränslägesbrytare behövs
 • Exakt tavelposition erhålls av hallsensorer
 • Positionering via fjärrkontrollen hos skytten, streckkodsläsare eller från skjutledarens PC
 • Inställbar tavelhöjd
 • Jämn och stabil tavelrörelse
 • Användarvänlig och enkel installation
 • Underhållsfri hiss
 • Mobil eller fast installation

Ny Sius Lane

Det har hitintills inte varit möjligt att ansluta Laserscore och Hybridscoretavlan,
med dess stora fördelar, till din egen PC med programmet Sius Lane installerat.
Sius har nu lanserar ett nytt Sius Lane program och en Lon Dongel som gör att du kan använda din egen PC som kontrollenhet och bildskärm när du skjuter på din egen privata skjutbana! Därmed halverar du kostnaden för en skjutbana och kan träna på en tavla där du slipper pappers- eller gummiband och även rörliga delar i tavlan.


  

Laserscore - Historisk nyhet utvecklad av Sius

Tavlan som revolutionerar skyttet. I Laserscore serien finns en tavla för 10 m luft som också kan användas för 50 m gevär

Funktion LASERSCORE

Laserdetektering av kulans position när kulan passerar genom tavlan är en SIUS innovation!

Glöm gummiband för 50 m (gevär) och pappersremsor för 10 m!

Vår tavla har en mängd fördelar som du ser nedan.

Priset för tavlan är en sensation och hamnar på samma nivå som den AKUSTISKA tavlan!

LS10_Target_Monitor-2.jpg■ Tredubbel infraröd (ofarlig)
    lasermätning

■ Mätning i tavlans plan (inget
    parallaxfel)

■ Sensationell hög noggrannhet

■ Minimalt underhåll

■ Väderskyddad för utomhusbruk

■ ISSF certifierad

■ Global patentansökan

■ Integrerad belysning (tillval)

■ Skottverifiering via pappersband
   (tillval)

■ Mycket attraktiv kostnad / prestanda förhållande

Tipsa en vän

 
   

© SIUS / Miatron AB | | info "snabela" sius.se