con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

50 m löpande viltbana

Markeringsutrustning för 50 m löpande viltbanor

Löpande viltbanan för 50 m skytte är en tävlings- och träningsform på frammarch. Viktiga anledningar är miljöpåverkan och möjlighet till träning utan större kostnader.

Den akustiska mättavlan, som detekterar träffen, placeras på vagnen. Mätutrustningens precision och tillförlitlighet på uppfyller ISSF krav för världsrekord och olympiska rekord. Detta uppfyller bara vårt system!

Vi har två val som du måste göra:

1. Vi kommer bara att använda .22LR ammunition

2. Vi använder både .22LR och klass 1 vapen

Siamese-Wild-Boar-3.gifFör alternativ 1 använder vi vår S25/50 tavla monterad på vagen.

Vid alternativ 2 använder vi S110 tavlan.

Vid alternativ 1 kan vår nyutvecklade siamesgris användas.

Mättavlan kan även förses med riktprick för inskjutning. Träffbildens storlek anges på bildskärmen i mm.

Våra bildskärmar är stora och tydliga, du väljer själv storleken, finns från 10" och uppåt. Idag alltid platta skärmar.

Dubbelalg.jpg

Djurfigurer finns inlagda i vårt system för både jakt och sportskyttarnas behov. Se även 

På kort tid har vårt system för jaktskytte installerats vid många jakt- och sportskytteklubbar, se vår 

Kortfattad beskrivning för löpande viltbana:

Mättavlan S110 detekterar träff inom ytan 100 x 100 cm, och väger 27 kg.

Systemet består i grundutförandet av tre bildskärmar, en vid varje skjutplats och en vid skjutledaren. Kontrollenheten och ev. skrivare placeras vid skjutledaren. Bildskärmar finns från 9″ till 19″.

481901.jpg

Kontrollenhetens mjukvara innehåller samtliga skyttegrenars tavlor, figurer och avstånd. För att underlätta för användarna finns filter som används på så sätt att bara aktuella figurer och discipliner blir lätt tillgängliga.

För 50 m banna finns löpande vildsvin i ISSF och jaktutförande. Miniälgen i siamesutförande har samma ringning och det assymetriska träffområdet som 80 m älgbanans älgfigur.

Löpande hjort är en sportskytte gren och finns naturligtvis även den med i programvaran.

 
   

© SIUS / Miatron AB | | info "snabela" sius.se